Security Guard

להצלחה בביטחון ובטיחות - יחד ניצור:

"Prevent - תרבות ארגונית של מצוינות
בביטחון ובטיחות"

כתיבת נהלים

כנסו ללמוד - 

 • אלו נהלי אבטחה בסיסיים נדרשים

 • אלו נהלי אבטחה כדאי שיהיו

 • מבנה נוהל מקובל

 • קבלו פורמטים ורעיונות

 

תיק אבטחה

כנסו ללמוד - 

 • מרכיבי תיק האבטחה

 • מבנה התיק בפורמט משטרת ישראל

 • כיצד ניגשים לכתיבת התיק

 • ראו תיק לדוגמא

 

סקר סיכונים

כנסו ללמוד - 

 • מהו סקר סיכונים באבטחה

 • תרומתו לניהול הביטחון 

 • כיצד מבצעים אותו ביעילות

 • קבלו דוגמאות ורעיונות

 

מיצוב מחלקת הביטחון 

בשנים האחרונות יותר ויותר ארגונים מגלים כי מחלקת ביטחון יעילה ומקצועית תורמת רבות להצלחת הארגון, מובילה שינויים, הצלחות ושוברת שוויון במצבי חירום, זאת למדנו היטב עם התפרצות משבר הקורונה.

ישנם שני עקרונות מנחים שיובילו את מחלקת הביטחון למיצוב כמחלקה משפיעה בתחומים רבים בארגון:

 1. עקרון ראשון - "פריצת גבולות האבטחה" בואו נשתלב בליבת העשייה העסקית

 2. עקרון שני - פרואקטיביות בואו נהפוך מ"ניצודים לציידים" - "מכבאים לבנאים"