המוצרים שלנו

סקר סיכונים

מערך אבטחה מקצועי מגייס את כלל הארגון למטרותיו, מתוך הנחת יסוד כי;
יכולת מחלקת הביטחון למנוע סיכונים מוגבלת והמודיעין המדויק ביותר נמצא אצל העובדים בקצה.

סקר סיכונים באבטחה רק מתחיל במחלקת ביטחון, סוקר את כלל האתרים | מחלקות | תהליכים ומסתיים בדו"ח המפרט ומדרג את הסיכונים שאותרו ומה המענים הישימים, הנבחרים.

סקר סיכונים באבטחה מתבצע בשילוב של 3 פעולות:

  • מיפוי השטח, המחלקות והתהליכים בחברה - בשת"פ עם מנהלי המחלקות השונות מול הסוקר.

  • ביצוע תצפיות סמויות וגלויות לאיתור סיכונים ביטחוניים ופרצות באבטחה - איתור דפאו"ת.

  •  צוות סוקר בראשות המנב"ט/הסוקר, מנהלי המחלקות ועובדים המומחים בתחום הנדון.

 

בתום השלב השלישי ננתח את המידע שהתקבל ונגזור משימות לביצוע TDL

פעולות למניעה או צמצום הסיכונים שאותרו.

 

סוקר מקצועי ינחה אתכם כיצד לבצע את תהליך הערכת הסיכונים, המבוסס על מטריצה פשוטה שתאפשר לכל מנהל מחלקה לבצע הערכת סיכונים לאורך כל השנה, כך תשמרו על סקר סיכונים מעודכן ופעיל, תשמרו את מחלקת הביטחון בלב העשייה, מעודכנת ומעורבת בתהליכים השונים בחברה, תוך מתן מענים לסיכונים חדשים שמתפתחים או נחשפים.

סקר-סיכונים.jpg
תיק אבטחה

תיק האבטחה הוא כלי עזר, המרכז בתוכו את בסיס הנתונים והמידע, לניהול פעולות האבטחה במרחב המאובטח הקבוע, למניעת יישום דרכי פעולה של היריבים ומימוש איומי הייחוס, לפגיעה בנכסי החברה השונים, תוך הגדרת סדר הפעולות למענה למצבי שיגרה חריגים ומצבי חירום אפשריים. 

 

  • תיק האבטחה ייכתב בפורמט מ"י ו/או בהתאמה למתקנים מאובטחים שאינם מונחי משטרה

  • תיק האבטחה יתבסס על סקרי סיכונים, הגדרת האיומים הרלוונטיים ודרכי הפעולה הנבחרות של היריב הפוטנציאלי שיוגדר 

  • תיק האבטחה יכלול פרטים מדויקים על המתקן, מאפייני הפעילות, רמות האבטחה, הגדרת היריבים ודרכי הפגיעה האפשריות, מענים לאיומים השונים, שיטת האבטחה הנבחרת, אמצעי האבטחה, נהלי חירום, מקרים ותגובות.

תיק האבטחה ישקף מציאות והמענים יתבססו על עלות מול תועלת.

מומלץ כי - התיקים יאושרו ע"י מנהל/ת הביטחון ויבדקו ע"י המחלקה המשפטית בחברה.

שאלה.jpg
כתיבת נהלי אבטחה

נהלים הם  "בסיס הנתונים" על פיהם תפעל מחלקת הביטחון, באחידות ומקצועיות. כתיבה נכונה של נהלים תשפיע על הארגון כולו ותביא למיצוב מחלקת הביטחון כמחלקה מובילה, מקצועית, מאוחדת ומאורגנת.

ראשית נגדיר את חזון האבטחה לארגון, נגדיר יעדים ומטרות לעובדי מחלקת הביטחון, שיהוו עקרונות מנחים ומסגרת לעבודת המאבטחים. 

נהלי העבודה יכתבו באופן מדויק וברור, מפורטים אך קצרים ובשפה קריאה לעובדי המחלקה והארגון יחד. 

הוראות הפעלה והנחיות אופרטיביות יפרטו במדויק את סדר הפעולות שיש לבצע בשגרת העבודה ובעת אירוע חריג או חירום

תוך שימת דגש על מימוש חזון המחלקה וניצול מיטבי של מערכות האבטחה.

כתיבת נהלים.jpg
הדרכות

אחרי שכתבנו נהלים, עלינו "להוריד" אותם לשטח - 

ראשית - לעובדי מחלקת הביטחון, שישלטו בנהלים שליטה מלאה וידעו כיצד מצופה מהם לפעול בכל סיטואציה בשגרה ובעת חירום, ליצור אחידות בהתנהלות ומצוינות בתפקוד.

משנית - לכלל עובדי הארגון, שיכירו את ההנחיות, ידעו כיצד להתנהל בשגרה ובחירום, ליצירת אמון ושיתוף פעולה, לגיוס העובדים לשיפור מתמיד של הביטחון בארגון.

 

יחד נבנה מצגות מתאימות ונקבע שגרת הדרכות - 

למאבטחים חדשים, לעובדים חדשים, לנותני שירות קבועים ולכלל עובדי הארגון.

לאחר ביצוע הדרכות נוכל לבצע בקרות לבחינת יישום הנהלים ולשיפור מתמיד של הביצועים. 

הדרכה.jpeg
בקרות

אחרי שכתבנו נהלים, הדרכנו את העובדים והמאבטחים, נבצע בקרות סדורות, כחלק משגרת העבודה על מנת לבחון התאמה בין "התכנון לביצוע בפועל".

בקרה סדורה ויעילה תאתר פערים בין הרצוי למצוי, פערים התנהגותיים של המשאב האנושי או פערים בטכנולוגיה התומכת ואף פערים בנהלים עצמם, כך שנוכל לבצע התאמות ולהשתפר כל העת בשאיפה למצוינות.

יחד נגדיר תהליכי הליבה המאובטחים, נקודות התורפה באבטחה; אנושי | פיזי | טכנולוגי, של מחלקת הביטחון, של הארגון ועובדיו ונייצר בקרות סדורות למניעת כשלים, לאיתור כשלים ולבסוף לתיקון כשלים. 

זכרו - בקרה יוצרת "מתח מבצעי"

יוצרת מוכנות תמידית של מערך האבטחה והעובדים המפוקחים!

quality.jpg
ביקורות

ביקורות עומק נועדו לאתר כשלים, פרצות ופערים, טעויות והונאות בתהליכים השונים במפעל, בעלי אוריינטציה ביטחונית, לעיתים אינה מובהקת ואף לא ברורה מספיק.

דוגמא - ביקורת נוכחות עובדים:

למחלקת משאבי אנוש יש את המידע של שעוני הנוכחות וסידורי העבודה.

למחלקת ביטחון יש את המידע ממערכות בקרת הכניסה, מצלמות, LPR/בקרת כניסת רכבים.

הצלבה נכונה בין הנתונים יכולה לאתר פערים סטטיסטיים אך גם תרבותיים, פערי נהלים או חוזיים לעיתים נייעל תהליכים, לעיתים נאתר מרמה, נאתר חולשות ותמיד נציע פתרונות.

בביקורת עומק איכותית נוכל לחסוך לארגון כסף ומשאבים ולמצב את מחלקת הביטחון כיעילה ואפקטיבית לארגון.

ביקורות.png
אבטחת משלחות

בשנים האחרונות יציאה של עובדים לחו"ל במסגרת ובמימון ארגונים לצורך פגישות, כנסים, סיורים מקצועיים ואף נופשי חברה, הפכה לנפוצה ולתדירה יותר.

מציאות חדשה זו מניחה בפתחם של מנהלי האבטחה בארגונים אחריות נוספת - לביטחון העובדים במהלך שהותם בחו"ל, מסגרת חדשה שמוגדרת "משלחת", קבוצה או עובד אחד.

לרשותנו מגוון כלים להתמודד עם הסיכונים לעובדים בחו"ל כפי שניתן ללמוד מקובץ "הנחיות לקביעת רמת אבטחת משלחת" וממטריצת ניהול סיכוני משלחת המצורף כדוגמה.

Image by Artem Beliaikin